Select a language / Wählen Sie eine Sprache
Brak wtyczki FLASH.

Kliknij, tutaj

ikona Tu jesteś: ikona Strona główna ikona Ofertaikona Unieszkodliwianie odpadów

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

Telefon kontaktowy:
+48 24 365 60 87
Telefon kontaktowy:
+48 24 366 05 40
Napisz do nas:
ikona mapka dojazdu
ikona

Unieszkodliwianie odpadów 

Spółka TRANS-KOP oferuje usługi z zakresu unieszkodliwiania odpadów zgodnie z posiadanymi decyzjami 

 

Kod odpadu                       Rodzaj odpadu
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09 Odpadowe piaski i iły
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i czyszczeniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 81 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 03 80
ex 02 01 01 Stałe osady z mycia i czyszczenia
ex 02 03 01 Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02 Popioły lotne z węgla
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 06 Zużyte formy
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana(po przeróbce termicznej)
10 13 82 Wybrakowane wyroby
ex 16 07 99 Ziemia, piasek, miał z oczyszczania wagonów dostarczających złom
16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
ex17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
ex 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17  01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 01 Drewno
17 02 02  Szkło 
17 02 03 Tworzywo sztuczne
17 03 01* Asfalty zawierające smołę
17 03 02 Asfalty inne niż wymienione w 17 03 01
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 05 Żelazo i stal
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inne niż wymienione w 17 05 08
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

 

Recykling, unieszkodliwianie, odzysk odpadów w ramach metod R3, R5, R12 - Dz.U. z 2013 poz. 21 z poźniejszymi zmianami.

Składowisko Płock -, Gmina Stara Biała, Nowa Biała 15a, województwo mazowieckie, powiat płocki. Kod odpadu 010102, 010408, 010409, 010412, 010413, 010413, 010481, ex020101, ex020301, 100101, 100102, 100180, 100201, 100208, 101201, 101206, 101208, 101382, ex160799, 161104, 161104, 161106, 170101, 170102, ex170103, ex 170107, 170181, 170182, 170201, 170202, 170203, 170301*, 170302, 170380, 170405, 170504, 170508, 170604, 170904, 191209, 200202, 200303

ikonaStrona główna ikonaO firmie ikonaOferta ikonaRealizacje ikonaReferencje ikonaGaleria ikonaKontakt
TRANS-KOP s.c. - roboty ziemne, wyburzeniowe, inżynieryjne, pale fundamentowe, budowa dróg, transport
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych