KONTAKT

KONTAKT

TRANS-KOP s.c.

09-411 Nowa Biała 15a 
tel.: 24 365 60 87 do 89,
tel.: 24 366-05-40
e-mail: trans-kop@trans-kop.com.pl

DYREKCJA

Sylwester Sulkowski – Współwłaściciel
s.sulkowski@trans-kop.com.pl 
tel.: 24 366 05 42

Mariusz Ostrowski – Dyrektor Handlowy
m.ostrowski@trans-kop.com.pl 
tel.: 24 366 05 45,
kom 500-200-561 

DZIAŁ TECHNICZNY

Artur Szczepański – Kierownik Robót
artur.szczepanski@trans-kop.com.pl 
tel.: 24 366 05 40,
kom 501-181-380 

Marek Śmigrocki – Kierownik Robót
marek.smigrocki@trans-kop.com.pl 
tel.: 24 366 05 40,
kom 500-200-563  

Karol Gołębiewski – Kierownik Robót, Inżynier ds. Jakości
karol.golebiewski@trans-kop.com.pl 
tel.: 24 366 05 40

Łukasz Leszczyński – Kierownik Robót
lukasz.leszczynski@trans-kop.com.pl 
tel.: 24 366 05 40,
kom 663-093-382  

SEKRETARIAT

Agnieszka Bluszcz
sekretariat@trans-kop.com.pl 
tel.: 24 365 60 87 do 89, 
tel.: 24 366 05 40  

KADRY

Aneta Wojciechowska – spec. ds. kadrowych
aneta.wojciechowska@trans-kop.com.pl 
tel.: 24 366 05 44 

KSIĘGOWOŚĆ

Anna Adamska – Główna księgowa
ksiegowosc@trans-kop.com.pl 
tel.: 24 366 05 41 

Katarzyna Sulkowska – księgowa
k.sulkowska@trans-kop.com.pl
tel.: 24 366 05 46 

ZAOPATRZENIE

Piotr Wojciechowski
p.wojciechowski@trans-kop.com.pl
tel.: 24 366 05 43,
kom. 500-200-562