OFERTA

BUDOWA DRÓG

Budowa nasypów drogowych

TRANS-KOP s.c. od 1994 roku wykonuje prace drogowe, ziemne przy użyciu nowoczesnych technik, sprzętu takich jak koparki, spycharki, równiarki, zgarniarki, stabilizatory gruntu, recyklery, walce drogowe itp. 

W pełni świadomy sposób realizacji robót zapewnia bezpieczeństwo procesu inwestycyjnego. Wykwalifikowana kadra naszej firmy z wyprzedzeniem podejmuje kroki na budowie, które eliminują spotykane często zagrożenia prawidłowej realizacji robót. TRANS-KOP Płock swoje systemy jakości wypracował na terenie PKN Orlen S.A., z którym od wielu lat ma zawarty kontrakt na usługi serwisowe – budowlane.

Realizujemy nasypy, wykopy inaczej cały zakres robót ziemnych dla budownictwa przemysłowego, drogowego (warstwy konstrukcyjne) aż do poziomu założenia nawierzchni w budownictwie drogowym.

Dysponujemy  nowoczesnym, profesjonalnym sprzętem, wyposażonym w systemy laserowej kontroli oraz sterowania maszynami. Kontrola jakości przy użyciu sprzętu mobilnego Laboratorium pozwala nam na stały monitoring nad poprawnością prowadzonych nasypów zarówno w parametrach metrycznych jak i geotechnicznych.