O FIRMIE

ŚLAD WĘGLOWY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU

Ślad węglowy to ważny aspekt odpowiedzialności społecznej biznesu. W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa coraz częściej biorą pod uwagę wpływ swojej działalności na środowisko naturalne oraz wprowadzają zmiany mające na celu jego zmniejszenie. Nasza firma również podejmuje kroki w tym kierunku poprzez wykorzystanie paneli fotowoltaicznych oraz odzysk odpadów budowlanych.

Panele fotowoltaiczne, które znajdują się na dachu naszej siedziby, pozwalają na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu zmniejszamy nasze zużycie energii elektrycznej z sieci i jednocześnie przyczyniamy się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, energia elektryczna, którą pozyskujemy z paneli fotowoltaicznych, jest wykorzystywana w naszej produkcji, co przyczynia się do ograniczenia naszego śladu węglowego.

Oprócz tego, nasza firma prowadzi działania mające na celu odzysk odpadów budowlanych i tworzenie nowych produktów. Wszystkie materiały, które są usuwane z placów budowy, są sortowane i przetwarzane w celu wytworzenia nowych produktów. Dzięki temu unikamy marnowania surowców oraz ograniczamy ilość odpadów, które trafiają na składowiska. Przykładem takiego produktu jest tłuczeń betonowy, który powstaje w wyniku przetworzenia odpadów betonowych. Tłuczeń ten może być wykorzystany w różnego rodzaju pracach budowlanych, co przyczynia się do zrównoważonego eksploatowania materiałów naturalnych.

Wnioskując, nasza firma angażuje się w działania mające na celu zmniejszenie naszego śladu węglowego i przyczynia się do zrównoważonego eksploatowania materiałów naturalnych. Korzystając z paneli fotowoltaicznych i przetwarzając odpady budowlane na nowe produkty, przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego i poprawy jakości życia.

Spółka Trans-Kop wykonuje prace powierzone przez klientów przy użyciu maszyn, które spełniają rygorystyczne normy ochrony środowiska. Dodatkowo, nasze środki transportowe i sprzęt budowlany są zaopatrywane w paliwa od wiodącego producenta rafineryjnego i petrochemicznego w Polsce i Europie – PKN ORLEN S.A.