OFERTA

ROBOTY INŻYNIERYJNE

Roboty inżynieryjne – głębokie fundamentowania, pale fundamentowe pionowe i skośne.

  • Roboty inżynieryjne tj. pale fundamentowe CFA oraz CFA w rurze osłonowej – pale VDW (Vor Der Wand) po polsku SPGO – system podwójnej głowicy obrotowej lub popularnie „CFA w rurze”. Technologia ta łączy w sobie zalety pali CFA oraz pali rurowanych i ogranicza do minimum ryzyko rozluźnienie gruntu wokół pala podczas jego wykonywania.
  • Pale żwirowe.    
  • Budowle hydrotechniczne – zapory, oczepy, umocnienie linii brzegowej, wały przeciwpowodziowe i nasypy, zbiorniki retencyjne     
  •  Zabezpieczenia wykopów – grodzice „larseny”, palisada, ścianka berlińska