OFERTA

BUDOWNICTWO WODNE

Wykonujemy roboty z zakresu budownictwa wodnego oraz melioracyjnego.

Poniżej przedstawiamy Państwu realizacje projektów z zakresu budownictwa melioracyjnego:

  • odwodnienie systemem rowów otwartych;
  • odwodnienie systemem sieci drenarskich;
  • roboty związane z małą retencją (zastawki, jazy, małe zbiorniki retencyjne);
  • zbiorniki ppoż. i odparowniki kanalizacji deszczowej;
  • zabezpieczanie i wzmacnianie skarp przed rozmywaniem;
  • geomembrany HDPE i LDPE, bariery szczelne odporne na węglowodory i substancje chemiczne;
  • podłoża szczelne pod tace i drogi, pola zbiornikowe, składowiska materiałów niebezpiecznych;

Wykonujemy również konserwację budowli i urządzeń wodno-melioracyjnych.

Z zakresu budownictwa wodnego realizujemy następujące prace:

  • regulację rzek, pogłębianie koryta rzeki;
  • budowę wałów przeciwpowodziowych;
  • budowa dużych zbiorników retencyjnych