OFERTA

ROBOTY ZIEMNE

TRANS-KOP s.c. od 17 lat wykonuje prace ziemne przy użyciu nowoczesnych rozwiązań technicznych z wykorzystaniem profesjonalnego taboru sprzętowego – koparki, spycharki, równiarki, zgarniarki, walce itp.

W pełni świadomy sposób realizacji robót zapewnia bezpieczeństwo procesu inwestycyjnego. Wykwalifikowana kadra naszej firmy z wyprzedzeniem podejmuje kroki na budowie, które eliminują spotykane często zagrożenia prawidłowej realizacji robót. TRANS-KOP Płock swoje systemy jakości wypracował na terenach: PKN Orlen S.A., Orlen Południe S.A., Anwil S.A., PERN S.A. oraz wielu innych wiodących zakładów przemysłowych w Polsce.

Realizujemy wykopy do wymaganych głębokości w postaci wykopów szerokoprzestrzennych lub zabezpieczonych ścianką szczelną berlińską, palisadą lub szalunkiem systemowym. Skomplikowane roboty ziemne dla budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego lub użyteczności publicznej znajdują w pierwszej kolejności zainteresowanie naszej firmy jako element rozwoju i ciągłego doskonalenia personelu technicznego.

Nowoczesny, profesjonalny sprzęt wyposażony w systemy laserowej kontroli, a także sterowania maszynami oraz kontrola wewnętrznej komórki jakości przy użyciu mobilnego Laboratorium wyposażonego w sprzęt pomiarowy pozwala na stały monitoring nad poprawnością realizowanych robót ziemnych zarówno w parametrach metrycznych jak i geotechnicznych.

TRANSKOP Płock realizuje roboty ziemne pod obiekty inżynieryjne, przemysłowe, użyteczności publicznej.