OFERTA

ROBOTY ZIEMNE – WYKOPY / NASYPY

TRANS-KOP s.c. od 1994 roku wykonuje prace ziemne przy użyciu nowoczesnych rozwiązań technicznych z wykorzystaniem profesjonalnego taboru sprzętowego – koparki, spycharki, równiarki, zgarniarki, walce itp.

W pełni świadomy sposób realizacji robót zapewnia bezpieczeństwo procesu inwestycyjnego. Wykwalifikowana kadra naszej firmy z wyprzedzeniem podejmuje kroki na budowie, które eliminują spotykane często zagrożenia prawidłowej realizacji robót. TRANS-KOP Płock swoje systemy jakości wypracował na terenach: PKN Orlen S.A., Orlen Południe S.A., Anwil S.A., PERN S.A. oraz wielu innych wiodących zakładów przemysłowych w Polsce.

Realizujemy wykopy do wymaganych głębokości w postaci wykopów szerokoprzestrzennych lub zabezpieczonych ścianką szczelną berlińską, palisadą lub szalunkiem systemowym, zabezpieczenie wykopów oraz odwodnienie wykopów. Skomplikowane roboty ziemne dla budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego lub użyteczności publicznej znajdują w pierwszej kolejności zainteresowanie naszej firmy jako element rozwoju i ciągłego doskonalenia personelu technicznego.

Nowoczesny, profesjonalny sprzęt wyposażony w systemy laserowej kontroli, a także sterowania maszynami oraz kontrola wewnętrznej komórki jakości przy użyciu mobilnego Laboratorium wyposażonego w sprzęt pomiarowy pozwala na stały monitoring nad poprawnością realizowanych robót ziemnych zarówno w parametrach metrycznych jak i geotechnicznych.

TRANSKOP Płock realizuje roboty ziemne pod obiekty inżynieryjne, przemysłowe, użyteczności publicznej.

Cennik nie został zamieszczony, gdyż do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Cena jest uzależniona od warunków panujących na budowie oraz innych czynników.