OFERTA

USŁUGI ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Usługi

 • Roboty inżynieryjne tj. pale fundamentowe CFA oraz CFA w rurze osłonowej – pale VDW (Vor Der Wand) po polsku SPGO – system podwójnej głowicy obrotowej. Pale żwirowe.   
 • Budowle hydrotechniczne – zapory, oczepy, umocnienie linii brzegowej, wały przeciwpowodziowe i nasypy, zbiorniki retencyjne   
 • Zabezpieczenia wykopów – grodzice, palisada, ścianka berlińska   
 • Wyburzenia, rozbiórki obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Wysokość – 25m  
 • Recykling, kruszenie gruzu wraz z sortowaniem na 3 frakcje,   
 • Roboty ziemne – wykopy do głębokości 30m   
 • Wymiana gruntów, rekultywacja oraz niwelacja terenu   
 • Budowa dróg stałych i tymczasowych   
 • Wykonywanie nasypów, stabilizacja gruntów cementem, wapnem i popiołami
 • Unieszkodliwianie odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych  
 • Demontaż materiałów zawierających substancje niebezpieczne – azbest  
 • Transport ponadgabarytowy do 80 ton  
 • Załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 

Handel

 • Kruszywa naturalne o różnej granulacji (piasek, pospółka, żwir)
 • Tłuczeń betonowy i kamień naturalny – kliniec   
 • Humus (ziemia urodzajna), torf